Карбашевська Оксана Василівна

кандидат філологічних наук,

доцент

Google Scholar

ORCID

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Посада: доцент кафедри англійської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук (спеціальність 10.01.07 ‒ фольклористика)

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси:

методика навчання іноземних мов

порівняльна фольклористика (Великобританія, США, Україна)

фольклорно-літературні взаємини

перекладознавство

Стажування, підвищення кваліфікації та професійний саморозвиток:

гостьовий науковець при кафедрі англійських студій, факультет гуманітарних, педагогічних та соціальних наук, університет Люксембургу

The American South: Its Stories, Music, and Art (29.11.2020Precarpathian National University; Coursera; The University of North Carolina at Chapel Hill)

“Grammar and Punctuation’’ (18.10.2020, Precarpathian National University; Coursera; University of California, Irvine)

Серія онлайн-тренінгів для викладачів англійської, які навчають дорослих та студентів ЗВО “New approaches to language teaching for adults and higher education’’ (вересень-жовтень 2020 р., Dinternal Education)

Серія онлайн-тренінгів з професійного розвитку та самовдосконалення для вчителів англійської “Refresh, reboot, restart, review your teaching experience” (серпень-вересень 2020 р., Dinternal Education)

Серпневі вебінари з питань упровадження в освітній процес новітніх методик та інструментів навчання (серпень 2020 р., Центр інноваційних освітніх технологій “PNU Ecosystem”)

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра англійської мови, 2018 р.

TEFL Training Course “Professional Development” (31 березня – 06 травня 2010 р., ПНУ ім. В. Стефаника, кафедра англійської філології; Martha Kuchar, PhD, Professor of English, Fulbright Scholar)

“1998 American Culture and Language Retreat” (червень-липень 1998 р., м. Сімферополь, US Peace Corps and Renaissance Foundation; Kelly Bedeian, Meg Neal, Greg Dwyer)

Участь у держбюджетних наукових темах Міністерства освіти і науки
України: «Концептуальна і мовна картини світу» (номер державної реєстрації 0113U001963)

Членство в організаціях:

LURN (Luxumbourg Ukrainian Resercher Network)

ГО “Всеукраїнська асоціація викладачів іноземних мов’’

Відзнаки:

подяка ректора ПНУ імені Василя Стефаника (2017)

Додаткова інформація:

Автор наукових статей і навчально-методичних посібників. Здійснює керівництво написанням магістерських робіт.

Перекладач наукових та публіцистичних статей і текстів українською та англійською мовами:

 • Хороб Степан, «Василь Стефаник у транслятологічних вимірах» (2020)
 • Maura Reynolds, “How to Tame Putin” (2017)
 • Statement by Daniel Fried, ‘Hearing on “Countering a Resurgent Russia” ’ (2019)
 • Dan Fried, “Ukraine’s Hard Road to Europe” (National Forum for the Transformation of Ukraine, 2019)
 • Daniel Fried, ‘Hearing on “Outside Perspectives on Russia Sanctions: Current Effectiveness and Potential for Next Steps” ’ (2018)
 • Daniel Fried, “The United States and Central Europe in the American Century…” (Warsaw, 2019, P. 5-46)

Перемога ст. Тороній Даніели у конкурсі “Alter Ego 2020” (Сумський державний університет) (березень 2020 р.)

Виступ на «Науковому фестивалі» ПНУ ім. В. Стефаника ст. Телепчук (Денисюк) Іванки з декламацією поезії Джона МакКрея “In Flanders Fields” (25 травня 2019 р.)

Флешмоб «Танці народу світу» (організатор: Ілійчук І.В., 2018, 2019)

«Англійська коляда» (2016)

Електронна сторінка «Креатив» (ориґінальна поезія, переклади, лімерики) сайту кафедри англійської філології ПНУ ім. В. Стефаника

 

Статті / Розділи монографій закордоном:

 1. Антропоморфізм новели Василя Стефаника Камінний хрест і його відтворення у перекладі. Wroclaw Ukrainian Studies. Lingua – Litterae – Sermo / ed. by Przemysław Jóźwikiewicz, Olga Barabasz-Rewak, Julia Rysicz-Szafraniec, Anna Ursulenko. 2022. S. 117‒129. (укр.) = Anthropomorphism of Vasyl Stefanyks novella A Stone Cross and its recreation in translation. (рецензоване видання)

Додаток. Wroclaw Ukrainian StudiesLingua – Litterae – Sermo / ed. by Przemysław Jóźwikiewicz, Olga Barabasz-Rewak, Julia Rysicz-Szafraniec, Anna Ursulenko. 2022. S. 130‒152. (укр.) = Attachment (рецензоване видання)

2Karbaševs’ka Oksana. Die ukrainische und britische Folkloreballade mit persönlicher Thematik (Poetik, Typologie, Originalität). Jahrbuch der ІV. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik “Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht.” München – Berlin: Verlag Otto Sagner, 2014. Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2013 / herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier. S. 334‒347. = Карбашевська Оксана. Українська та британська фольклорна балада особистої тематики (поетика, типологія, самобутність). Щорічний науковий збірник IV міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції з україністики «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ». Мюнхен, 31 жовтня-3 листопада 2013 р. München-Berlin: Verlag Otto Sagner, 2014. Серія: Міжнародна інтернет-конференція україністики. Т. 2013 / під ред. Олени Новікової, Петера Гількеса, Ульріха Шваєра. С. 334−347.

Статті у фахових виданнях України:

 1. Карбашевська Оксана. Поетика патріотичної пісні гірських мешканців (на матеріалі поетичних творів „Czerwony pas, za pasem broń” Юзефа Коженьовского, „Верховинець” Миколи Устияновича та „My Heart’s in the Highlands” Роберта Бернса) // Науковий вісник Ужгородського університету, 2011 [Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Випуск 26 / відповідальний редактор : В.В. Барчан]. – 2011. – С. 56-60.
 2. Карбашевська О.В. Українські та британські народні балади про смерть воїна на полі бою: поетика та літературна рецепція // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: [Філологічні науки. Випуск 27 / відповідальний редактор : Л.М. Марчук]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – С. 116-120.
 3. Карбашевська О. Типологія художнього зображення ламентації у фольклорних баладах: українсько-британський контекст // Вісник Прикарпатського національного університету. [Філологія. Випуск 38-39 / голова редакційної колегії : С.І. Хороб]. – 2013. – С. 336-344.
 4. Карбашевська О.В. Сучасна українська пісенно-поетична творчість у світлі фольклорної стихії Шевченкового «Кобзаря» // Прикарпатський Вісник НТШ. Слово / [гол. ред. В.М. Мойсишин; ред. С.І. Хороб]. – 2013. – № 2(22). – С. 410-422.
 5. Карбашевська О. Українська та британська фольклорна балада родинної тематики (вивіряння родинної й подружньої вірності) // Мова і культура. (Науковий журнал). – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т. I (169). – С. 471-477.
 6. Karbashevska Oksana. English Folk Ballads collected by Cecil James Sharp in the Southern Appalachians: Genesis, Transformation and Ukrainian Parallels / Oksana Karbashevska // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. ‒ 2014. ‒ Vol. 1, N.2, 3. ‒ P.79-85. doi: 10.15330/jpnu.1.2-3.79-85
 7. Карбашевська О. Фольклорно-літературна взаємодія у творчості поетів-романтиків: українсько-британський контекст // Мова і культура. (Науковий журнал). – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т. VII (175). – С. 326-334.
 8. Карбашевська О.В. Балада Вільяма Вордсворта “Терен” (“The Thorn”): поетика, фольклорні витоки, українські перегуки / О. В. Карбашевська // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О. В., 2015. – Вип. VІІ. – С. 90-101.
 9. Карбашевська Оксана. Історична балада: українсько-британський контекст // Іноземна філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 128. – С. 253-260.
 10. Карбашевська О.В. Компаративне вивчення народної балади : українсько-британський контекст // Прикарпатський Вісник НТШ. Слово / [гол. ред. В.М. Мойсишин; ред. С.І. Хороб]. – 2015. – № 2(30). – С. 439-450.
 11. Karbashevska O.V. Poetics of Domestic Relationships and Conflicts in the Folk Ballad: Ukrainian-British Context // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Series of Social and Human Sciences. Philology. ‒ 2016. ‒ Vol. 3, N. 4. ‒ P.107-120. − doi: 10.15330.
 12. Карбашевська О.В. Британська фольклорна балада Чайлда: типізація образу-персонажа // Прикарпатський Вісник НТШ. Слово / [гол. ред. В.М. Мойсишин; ред. С.І. Хороб]. – 2017. – № 3(39). – С. 397-405.
 13. Карбашевська Оксана. Світові обрії фольклористичних студій Івана Денисюка (мікроаналіз авторського поетичного та перекладного текстів) // Іван Денисюк: Не попіл слів, а серця жар… : збірник наукових праць та матеріалів. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. С. 153−162. (Серія «Українська філологія: школи, постаті, проблеми»; вип. 17).
 14. Карбашевська О.В. Орнітоморфний образ-символ «орел» у літературній та фольклорній поезії: британсько-український контекст. Прикарпатський Вісник НТШ. Слово / гол. ред. В.М. Мойсишин; ред. С.І. Хороб. 2019. № 2(54). С. 265–274.
 15. Карбашевська О., Білянська І. Інтерпретація поетичних текстів як засіб розвитку лінгвосоціокультурної компетентності студентів. Освітні обрії. 2019. Том 48. № 1. С. 52–56.

Публікації у співавторстві зі студентами:

 1. Карбашевська О. В., Лазарчук І. М. Відтворення сенсоризмів в українсько-англійському поетичному перекладі (на матеріалі балад Т.Г. Шевченка). Концептуальні проблеми розвитку філологічних наук у сучасному полікультурному просторі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 21−22 вересня 2018 р. Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2018. С. 56−60. Тези
 2. Карбашевська О., Лабінська М.. Відтворення психологічних портретів персонажів роману Сильвії Плат “The Bell Jar” в українському художньому перекладі Ольги Любарської. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 34. Том 2. С. 152‒159. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/34-2-23 Стаття

Навчально-методичні посібники:

 1. Решітник Г.Б. Навчально-методичний посібник для розвитку навичок читання оригінального художнього тексту (до “Вибраних оповідань” Вільяма Сарояна) для студентів І-ІІ курсів = The Guide to “Selected Short Stories” by William Saroyan / Г.Б. Решітник, О.В. Карбашевська. – Івано-Франківськ : Видавництво “Плай”, 2002. – 41 с. (англ.)
 2. The Guide to the Collection of Short Stories “Crime Never Pays”: [практикум із аналітичного читання за збіркою оповідань “Crime Never Pays” для студентів ІІІ-го курсу (спеціальність “Мова і література (англійська)”) / упорядник: О.В. Карбашевська]. – [2-е вид., доп. і перер.]. − Івано-Франківськ : НАІР, 2015. – 52 с. (англ.)
 3. Karbashevska Oksana. Interpreting Poetry: English and Scottish Folk Ballads. [A manual for students (Year V, speciality “Language and Literature (English)”)] / Oksana Karbashevska. – Ivano-Frankivsk : NAIR, 2015. – 48 p. (1 CD-ROM) = Карбашевська Оксана. Інтерпретація поетичного тексту: англо-шотландські фольклорні балади. [Практикум із дисципліни вільного вибору студента (V курс, спеціальність “Мова і література (англійська)”)] / Оксана Карбашевська. – Івано-Франківськ : НАІР, 2015. – 48 с. (1 CD-ROM; англ.)
 4. Text Interpretation and Analytical Reading of English Prose Fiction. An Introduction: [навчально-методичний посібник із дисципліни “Основна іноземна мова” (ІІІ курс, спеціальність “Мова і література (англійська)”) / упорядники: О.В. Карбашевська, Е.Є. Мінцис, Ю.Б. Мінцис]. – [2-ге вид., доп. і перер.]. − Івано-Франківськ : НАІР, 2015. – 60 с. (англ.)

Навчальні дисципліни:

Основна іноземна мова (3 курс)

Друга іноземна мова (4 курс)

Практична граматика (1 курс)

Практичний курс англійської мови (2 курс)

Інтерпретація поетичного тексту (4 курс)

Силабус начальної дисципліни “Інтерпретація поетичного тексту” ОР Бакалавр завантажити

Самостійна робота

самостійна робота з “Практичної граматики” 1 курс

самостійна робота з ДІМ 4 курс

самостійна робота з “Інтерпретації поетичного тексту”

самостійна робота з ОІМ 3 курс