Навчальні дисципліни

Кафедра англійської філології здійснює освітню діяльність і підготовку фахівців за освітніми рівнями бакалавр і магістр (денна і заочна форми навчання) за спеціальністю 035 Філологія, спеціалізацією 035.041 германські мови і літератури (переклад включно), 014.02 Середня освіта (англійська мова і література).