Середня освіта. Мова та література. – Про спеціальність

Освітня програма 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) – сертифікат про акредитацію N 283, дійсний до 14.05.2025 року

Бакалаврат
З 2016 року кафедра англійської філології здійснює підготовку фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта 014.02 Середня освіта (англійська мова і література).

Освітня діяльність і підготовка фахівців за цією спеціальністю здійснюється за освітнім рівнем бакалавр.

Кваліфікація за ОР бакалавр: “Вчитель англійської мови і літератури, другої іноземної мови”.

Навчання за спеціальністю 014 Середня освіта (англійська мова та література) здійснюється за Програмою бакалаврату з підготовки майбутнього вчителя англійської мови в рамках спільного проекту Міністерства освіти і науки України та Британської Ради в Україні «Шкільний вчитель нового покоління». Проект стартував у квітні 2013 року та спрямований на оновлення змісту та підходів до мовної та методичної підготовки майбутнього вчителя іноземних мов у вищих навчальних закладах країни. Програма є інноваційною, студенто-центричною, орієнтованою на формування як спеціальних, так і загальних компетентностей, які необхідні сучасному вчителю іноземної мови.

Докладну інформацію про нову Програму підготовки вчителя англійської мови можна отримати на офіційному сайті проекту «Шкільний вчитель нового покоління»: http://ngschoolteacher.wix.com/ngscht

Прийом на навчання регулюється Правилами прийому до університету. Для здобуття ступеню бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою або освітнім рівнем молодшого спеціаліста. Останні можуть прийматись на другий або перший курс зі скороченим строком навчання. Конкурсний відбір здійснюється за результатами вступних випробувань. Для вступу на перший курс бакалаврату на основі повної загальної середньої освіти – у формі ЗНО. Враховуються бали з конкурсних предметів з відповідною вагою: українська мова і література (0,3), іноземна мова (0,4), історія України або географія (0,3). Для конкурсного відбору на другий курс бакалаврату зараховуються бали за вступні випробування: бал сертифікату ЗНО (українська мова та література) та фаховий іспит (німецька мова і література). Для відбору осіб для здобуття ступеня бакалавра на основі вищої освіти, здобутої за іншою спеціальністю, зараховуються бали за вступні випробування. Особлива підтримка при вступі на спеціальність 014 Середня освіта надається призерам Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу наукових робіт членів Малої академії наук України.