Навчально-методичні матеріали

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ КАФЕДРИ АНГЛІЙСЬКОЇ
ФІЛОЛОГІЇ ЗА 2019 РІК

Дані про підручники, навчальні посібники, словники, довідники
1 Великорода Ю. Практикум з аналітичного читання англійською мовою за збірками оповідань Jeffrey Archer “A Quiver Full of Arrows” та “A Twist in the Tale” для студентів 3-4 курсів англійського відділення денної та заочної форм навчання. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2019. 64 c.
2 Навчальний посібник для самостійної роботи з фонетики англійської мови / Укл. Телегіна Н. І., Білик О. І. Івано-Франківськ, 2019. 68 с.
3 Oснови теорії освоєння другої мови: Навчально-методичний посібник. Редакція О.О. Кульчицької. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М. 2019. 45 с. Англ. (на обкладинці: The ABC of SLA)
4 Tеоретична фонетика англійської мови: семінарські заняття: Навчально-методичний посібник. Редакція О. О. Кульчицької. Івано-Франківськ, 2019. 86 с. Англ. (на обкладинці: Theoretical Phonetics of the English Language: Seminar Manual)
5 Дойчик О.Я. Modal Verbs: Theory and Practice. Навчально-методичний посібник з практичної граматики англійської мови для студентів 1-3 курсів англійського відділення денної та заочної форм навчання. Івано-Франківськ: Симфонія Форте, 2019.
6 Дойчик О.Я. Moods: Theory and Practice. Навчально-методичний посібник з практичної граматики англійської мови для студентів 2-3 курсів англійського відділення денної та заочної форм навчання. Івано-Франківськ: Симфонія Форте, 2019.
7 Дойчик О.Я. Verbals: Theory and Practice. Навчально-методичний посібник з практичної граматики англійської мови для студентів 2-3 курсів англійського відділення денної та заочної форм навчання. Вид. 2-ге, доповнене і перероблене. Івано-Франківськ: Симфонія Форте, 2019.
8 ELT Methodology: Developing Learner Autonomy (Activity Book for Year 2 Students): Практикум з методики навчання англійської мови для студентів 2-го курсу спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))] / Розробник: І.М. Романишин. Івано-Франківськ: Бойчук А.Б., 2019. 54 с.
9 Навчальний посібник для самостійної роботи з фонетики англійської мови / Укл. Телегіна Н. І., Білик О. І. Івано-Франківськ, 2019. 68 с.
10 Мінцис Е.Є., Марчук Т.Л., Мінцис Ю.Б. English Grammar Tenses: навчально-методичний посібник з граматики англійської мови для студентів 1 курсу англійського відділення. Івано-Франківськ, 2019. 117 с.
11 Сабадаш Д.В. Guide to the Best American Humorous Short Stories (G. P. Morris, E. A. Poe, C. M. S. Kirkland, E. Leslie, G. W. Curtis, E. E. Haleand O. W. Holmes). Навчальний посібник для студентів 3 курсу. Івано-Франківськ: Приватний підприємець Бойчук А.Б., 2019. 60 с.
12 Сабадаш Д.В. Guide to Arthur Hailey’s “The Final Diagnosis” Навчальний посібник для студентів 3-4 курсів. Івано-Франківськ: Приватний підприємець Бойчук А.Б., 2019. 60 с. 
13 Михайлюк Л.В. Навчально-методичний посібник з педагогічної практики для студентів 4-5 курсів, спеціальність «Англійська мова і література». Івано-Франківськ, 2019. 32 с.
14 Телегіна Н.І. Практикум з перекладу (навчально-методичний посібник). Івано-Франківськ, 2019.
15 Петрина О.С. Public Speaking Fundamentals: навчальний посібник. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2019. – 71 с.
16 Петрина О.С. Academic Public Speaking: Practice: навчальний посібник. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2019. 131 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ КАФЕДРИ АНГЛІЙСЬКОЇ

ФІЛОЛОГІЇ ЗА 2018 РІК

Повні дані про підручники, навчальні посібники, словники, довідників, прізвища авторів
1 Задорожна І. П., Білянська І. П. Listening to fiction audiobooks. Contemporary short stories: навчально-методичний посібник для студентів факультету іноземних мов. Тернопіль: Вектор, 2018. 174 с.
2 Listening Comprehension: Careers (with audio/video guide) Student’s book / Укл. Артиш О. О., Малишівська І. В. ІваноФранківськ, 2018. – 65 с.
3 Listening Comprehension: Careers (with audio/video guide) Teacher’s book / Укл. Артиш О. О., Малишівська І. В. ІваноФранківськ, 2018. – 64 с.
4 Listening Comprehension: Arts (with audio/video guide) Student’s book / Укл. Білик О. І., Пилячик Н. Є., Троценко О. Я. Івано-Франківськ, 2018. 32 с.
5 Listening Comprehension: Arts (with audio/video guide) Teacher’s book / Укл. Білик О. І., Пилячик Н. Є., Троценко О. Я. Івано-Франківськ, 2018. 74 с.
6 Listening Comprehension: Medicine (with audio/video guide) Student’s book / Укл. Білик О. І., Пилячик Н. Є., Троценко О. Я. Івано-Франківськ, 2018. 42 с.
7 Listening Comprehension: Medicine (with audio/video guide) Teacher’s book / Укл. Білик О.І., Пилячик Н.Є., Троценко О.Я.  Івано-Франківськ, 2018. 78 с.
8 Stories for listening comprehension. Навчально-методичний посібник / Укл. Білик О. І., Пилячик Н. Є. Івано-Франківськ, 2018. 154с.
9 Думчак І.М. American Multiculturalism. Навчально-методичний посібник. Видання 2-е, доповнене і перероблене. Івано-Франківськ, НАІР: 2018. – 66 с.
10 Listening Comprehension: Sports (with audio / video guide) Student’s book / Укл. Заграновська О. І., Ловчук Ю. Ю. Івано – Франківськ, 2018. 44 с.
11 Listening Comprehension: Sports (with audio / video guide) Teacher’s book / Укл. Заграновська О. І., Ловчук Ю. Ю. Івано – Франківськ, 2018. 58 с.
12 Малишівська І. В. Практикум з аналітичного читання за романом С. Хінтон “The Outsiders” для студентів І-ІІІ курсів [Електронний ресурс] / І. В. Малишівська. – 2018. – 50 с.
13 Listening Comprehension: Country Studies. Part 1. The UK (with audio/video guide) Student’s book / Укл. Н.І. Іванотчак, У.І.Тиха. – Івано-Франківськ, 2018. – 45 с.
14 Listening Comprehension: Country Studies. Part 1. The UK (with audio/video guide) Teacher’s book / Укл. Н.І. Іванотчак, У.І.Тиха. – Івано-Франківськ, 2018. – 67 с.
15 Listening Comprehension: Country Studies. Part 2. The USA (with audio/video guide) Student’s book / Укл. Іванотчак Н.І., Тиха У.І. Івано-Франківськ, 2018. – 36 с.
16 Listening Comprehension: Country Studies. Part 2. The USA (with audio/video guide) Teacher’s book / Укл. Іванотчак Н.І., Тиха У.І. Івано-Франківськ, 2018. – 44 с.