Ковбаско Юрій Григорович

доктор філологічних наук,

доцент

Google Scholar

ORCID

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Посада: доцент кафедри англійської філології.

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук (Київ, КНЛУ, 2011)

Вчене звання: доцент (2014).

Стажування та підвищення кваліфікації

– онлайн курс “Big Data and Language 2” (Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST))

– PTE Young Learners Assessors’ and Interlocutors’Training, Pearson, Kyiv, April 2019;

– Тьютор проекту “Спільна Мова” розробленому для вчителів англійської мови спільно з Івано-Франківським ІППО, лютий-травень 2018.

– 8-тижневий онлайн курс “Corpus Linguistics: Method, Analysis, Interpretation(Lancaster University, Great Britain), September – November 2017;

– PTE General Interlocutors and Assessors Training: Speaking Part, Pearson, Lviv, November 2017; 

– Планове стажування на кафедрі англійської філології Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, 1.04.2016 – 20.05.2016.

– Воркшопи “What corpora can do for you: An introduction to corpus methods and corpus toolsтаIntroduction to statistics for corpus linguistics” у рамках симпозіуму “Methods and Linguistic Theories Symposium “MaLT 2015”” (Otto–Friedrich Universität, Bamberg, Germany), November, 2015; 

 

Додатково: офіційний екзаменатор Pearson Test of English (PTE), The European Language Certificates (TELC)

 

SCOPUS/WoS

Kovbasko, Yurii. Temporal and locative prepositions versus adverbs: lexical and grammatical overlapping (corpus-based study). Advanced Education, Kyiv, 2016. Issue 6, Pp. 69-75. DOI: 10.20535/2410-8286.77941

Kovbasko Yurii. On the Problem of Parts of Speech Identification in the English Language: A Historical Overview. Studies about Languages. Kaunas, 2020. №36. Pp. 30-45. DOI: https://doi.org/10.5755/j01.sal.0.36.24312 

Kovbasko Yurii. Procedure of functional transposition analysis in the English language. Poznań Studies in Contemporary Linguistics. Poznan (in press).

 

Журнали, що входять до категорії «Б», Index Copernicus та інших закордонних наукометричних баз 

Kovbasko Yurii. Corpus-based and corpus-driven research on the psycholinguistic features of “up” and “down” as units of functional transposition in present day English. Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. Czestochowa  (in press).

Kovbasko Yurii.  Etymological models of English adverbs. New Philology. Zaporizhzhia, 2020. №79. Pp. 53-61. DOI: https://doi.org/10.26661/2414-1135/2020-79-09 

Kovbasko Yurii. Origins of functional transposition within the category of time and space prepositions: Lexicalization and grammaticalization. Writings in Romance-Germanic Philology. Odesa, 2020. №1(44). Pp. 335-350. DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).211027  

Kovbasko Yurii. Bivalence of temporal and spatial prepositions in present day English. Науковий вісник ХДУ. Серія перекладознавство та міжкультурна комунікація. Херсон, 2018. Вип. 1/2018. Pp. 60-65. 

Kovbasko Yurii. Lexical and grammatical combinability of locative and temporal prepositions (corpus-based and corpus-driven study). Наукові записки. Серія Філологічні науки. Вип. 154. Кропивницький: КДПУ, 2017. С. 106-114.

 

Ковбаско Ю. Г. Еволюція дейктичних центрів темпоральності в англійській мові // Ю. Г. Ковбаско / Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – №56. – С. 169-174.

Ковбаско Ю. Г. Транспозиційний потенціал дейктичних центрів темпоральності та локативності // Ю. Г. Ковбаско / Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці: Видавництво ЧНУ, 2013. – Вип. 653. Германська філологія. – С. 39-46.

Ковбаско Ю. Г. Транспозиційний потенціал прислівників локативності // Ю. Г. Ковбаско / Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2013. – С. 97-102.

Ковбаско Ю. Г. Транспозиційний потенціал прислівників темпоральності // Ю. Г. Ковбаско / Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ: Видавництво “ЛНУ ім. Т. Шевченка”, 2013. – №14 (273). – С. 174-182.

Kovbasko Yu. H. Prepositions of Place from Historical Perspective and the Preconditions for their Transposition / Yu. H. Kovbasko / Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць. – Вінниця: ТОВ “Фірма “Планер”, 2013. – Вип. 18. – С. 34-42.

Ковбаско Ю. Г. Граматичні класи слів в англійській мові // Ю. Г. Ковбаско / Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці: Видавничий дім “Родовід”, 2014. – Вип. 720. Германська філологія. – С. 11-24.

Ковбаско Ю. Г. Еволюція дейктичних центрів локативності в англійській мові // Ю. Г. Ковбаско / Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки. – Бердянськ: ФО-П Ткачу О.В., 2014. – Вип. IV. -С. 148-156.

Ковбаско Ю. Г. К вопросу о грамматической транспозиции наречий и предлогов места // Ю. Г. Ковбаско / Язык и культура: монография. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2014. – С. 12-31.

Ковбаско Ю. Г. Транспозиція як тип граматичної взаємодії між частинами мови // Ю. Г. Ковбаско / Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – №62. – С. 170-175.

Kovbasko Yu. H. On the Question of Temporal Adverb-Preposition Transposition: Solving Ambiguity // Yu. H. Kovbasko / Наукові записки. Серія “Філологічні Науки”. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – Кн. 1. – С. 45-52.

Kovbasko Yu. H. Prepositions of Time from Historical Perspective and the Preconditions for their Transposition / Yu. H. Kovbasko / Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці: Видавничий дім “РОДОВІД”, 2014. – Вип. 690-691: Германська філологія. – С. 270-275.

Kovbasko Yu. H. TEMPORAL AND LOCATIVE PREPOSITIONS VERSUS ADVERBS: LEXICAL AND GRAMMATICAL OVERLAPPING (CORPUS-BASED STUDY) / Yu. H. Kovbasko / Advanced Education, 2016, Issue 6, 69-75. DOI: 10.20535/2410-8286.77941

Kovbasko Yu. H. LEXICAL AND GRAMMATICAL COMBINABILITY OF LOCATIVE AND TEMPORAL PREPOSITIONS (corpus-based and corpus-driven study) / Yu. H. Kovbasko / Наукові записки. Серія Філологічні науки. Вип. 154. – Кропивницький: КДПУ, 2017. – С. 106-114

Kovbasko Yu. H. Bivalence of temporal and spatial prepositions in present day English / Yu. H. Kovbasko / Науковий вісник ХДУ. Серія перекладознавство та міжкультурна комунікація. Вип. 1/2018. Херсон, 2018. – С. 60-65.

Участь у конференціях

– IIІ Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми філології та американські студії”, Київ, 2010;

– Всеукраїнської наукової конференції “Іноземна філологія: глобальні проблеми – національні рішення” Бердянськ, 2012;

– V міжнародна науково-практична конференція Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах, Львів, 2012;

– VII міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість», Острог, 2013;

– Міжнародній науковій конференції «Мова – література – культура в контексті національних взаємозв’язків», Бердянськ, 2013;

– V Міжнародної наукової конференції “Іноземна філологія у ХХІ столітті”, Запоріжжя, 2013;

– VIІ Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми германської філології та прикладної лінгвістики», Чернівці, 2013;

– VII Міжнародної наукової конференції “Іноземна філологія у ХХІ столітті”, Запоріжжя, 2014;

– Всеукраїнській науково-практичній конференції «Мова як засіб міжкультурної комунікації», Херсон, 2014;

– V-a Міжнародна наукова конференція «Мова. Культура. Комунікація : дух нової епохи у слові, тексті, семіосфері», Чернівці, 2014;

– IV Міжнародної науково-практичної заочної конференції «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації», Острог, 2015;

– ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Мова як засіб міжкультурної комунікації», Херсон, 2015;

– Міжнародний симпозіум «Methodsand Linguistic Theories Symposium “malt 2015”», Otto-Friedrich Universität, Bamberg, Germany, 2015;

– ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Новітні тенденції навчання іноземної мови за професійним спрямуванням», Херсон, 2016;

– ХІ Міжнародній науково-практичній конференції «Мови і світ: дослідження та викладання», Кіровоград, 2017;

 

 

2020/2021 навчальний рік

 

Дисципліна Напрям
підготовки
Курс,
форма навчання
Семестр І
ОІМ АМЛ 4 курс (lд)
Історія мови  АМЛ 3 курс (з)
ДС – Основи корпусної лінгвістики
АМЛ 6 курс (д/з)
Магістерські роботи АМЛ 6 курс(д/з)
Семестр ІІ
ОІМ АМЛ 4 курс (д)
Магістерські роботи АМЛ 5 курс (з)

Силабус навчальної дисципліни “Основи корпусної лінгвістики” завантажити

Самостійна робота

Зразок самостійної роботи з дисципліни “Основи корпусної лінгвістики” Магістри

Основи корпусної лінгвістики. Самостійна робота. Ковбаско Ю.Г. Магістри

Самостійна робота

самостійна робота ОІМ (4 курс) завантажити