Бакалаврат

 Кафедра англійської філології здійснює підготовку фахівців за такими спеціальностями:

035.041 Філологія, германські мови та літератури (англійська, німецька) (переклад включно)

 035.041 Філологія, германські мови та літератури (англійська, французька) (переклад включно)

 035.041 Філологія, германські мови та літератури (англійська, китайська) (переклад включно)

014.02 Середня освіта (англійська і німецька мови)

014.02 Середня освіта (англійська і французька мови)

 З 2016 року кафедра англійської філології здійснює освітню діяльність і підготовку фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти і другим (магістерським) рівнем вищої освіти (денна і заочна форми навчання) за напрямом підготовки 03 Гуманітарні науки, спеціальністю 035 Філологія, спеціалізацією 035.041 германські мови та літератури (переклад включно).