Аспірантура/Докторантура

Аспірантура

На кафедрі англійської філології постійно діє аспірантура зі спеціальності 10.02.04 – германської мова з відривом від виробництва.

Станом на 01.11.2017 р. на кафедрі налічується 6 аспірантів.

Дослідження виконуються відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри англійської філології факультету іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника у межах держбюджетної наукової теми Міністерства освіти і науки України “Концептуальна та мовна картини світу” (номер державної реєстрації 0113U001963). Мета – обгрунтувати теоретичні передумови дослідження когнітивних та концептуальних моделей англомовної картини світу на матеріалі текстів різних жанрів.