014 Середня освіта

Результати опитувань здобувачів за ОП «Середня освіта (англійська мова і література)»

1.Якість викладання за освітньою програмою

Зведені дані за дисциплінами

Якість освітньої програми Середня освіта (англійська мова і література)

 

3.Співвідношення окремих освітніх компонентів та фактичного навантаження здобувачів

4.Формування індивідуальної освітньої траєкторії