Наукові заходи

Міжнародна науково-практична конференція «Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики» 2019

International Conference 

 “TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN UKRAINE AND BEYOND:

BEST PRACTICES AND CHALLENGES”

 March 21-22, 2019

 

21-22 березня 2019 р. науковці і практики зібралися в стінах Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника для того, щоб обговорити актуальні питання викладання іноземних мов, професійної підготовки вчителів і викладачів іноземних мов в умовах сучасних соціально-економічних та освітніх реалій, концептуальні засади та практичні аспекти доуніверситетської, додипломної та післядипломної іншомовної освіти; висвітлити та узагальнити український та зарубіжний досвід організації професійної підготовки фахівців у галузі іноземних мов задля впровадження його позитивних елементів у діяльність закладів вищої освіти.

На пленарному засіданні з доповідями виступили Валерій Редько, завідувач Відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник («Компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти: стан, виклики, перспективи»), Ірина Задорожна, завідувач кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, доктор педагогічних наук, професор («Проблеми та тенденції розвитку іншомовної освіти в Україні»), Оксана Заболотна, професор кафедри іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, доктор педагогічних наук, професор («Learning and Teaching English as the Field for Constructing Meaning, Gaining Skills, and Getting Experience»), Katerina Shlyamina, CELTA, ELT consultant, National Geographic Learning («Role Models in ELT»).

Засобом відеоконференції свої доповіді презентували Ros Wright, Masters in ELT Materials Development, Medical English Specialist, freelance material design and teacher trainer з Великої Британії («The Competitive Edge: Supporting trainers in soft skills development») і Todd A. Herring, Ph.D., AP World History teacher, Social Studies Division, Hefei No.1 High School Sino-American Program; teacher of English з Китаю («Using ‘Habits of Mind’ and Foreign Language Film in the ESL Classroom as Effective Teaching Approaches»).

Учасники конференції взяли участь у 4 секційних засіданнях, а також 6 творчих  майстернях (I. Romaniuk «Things You Should Know about Cambridge Exams», K. Shlyamina «I Teach Young Learners», Shaun Hicks «Teaching for Increased Student Engagement and Interaction», Emile Gable «Reading is Boring!» etc.

Завантажити програму конференції / Conference program

Завантажити звіт про конференцію

Матеріали конференції / Conference proceedings_Ivano-Frankivsk 2019