Міжнародна діяльність

У рамках Угоди про білатеральну співпрацю між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та університетом м. Лодзь (Польща) кафедрою англійської філології розроблено програму стажувань польських та українських студентів для проходження мовної та професійної практики за обміном, а також гостьових лекцій польських науковців та викладачів кафедри. Налагоджується співпраця з турецьким коледжем Бейсукент м. Анкара. Під час візиту в рамках угоди про співпрацю  (2019) відбулась офіційна зустріч з директором Бейсукент Коледжу (Beysukent Koleji) в м. Анкара Толгою Деміром, керівником проекту міжнародної педагогічної практики для студентів Ольгою Турчаніновою Алсан, викладачами англійської мови, на якій було обговорено можливості здобуття міжнародного педагогічного досвіду у викладанні англійської мови студентами факультету іноземних мов у Бейсукент Коледжі, а також під час проходження навчальної практики у дитячому літньому таборі у мальовничій місцевості м. Мудурну провінції Болу.

Кафедра англійської філології є учасником партнерської академічної програми CAT for GRAD провідного розробника програмного забезпечення з автоматизованого перекладу SDL Trados Studio, в рамках якої отримано ліцензії на програмне забезпечення, яким студенти можуть користуватися в університеті. Здобувачі вищої освіти ОР Магістр, які успішно складають іспит, отримують сертифікацію від розробника програмного забезпечення SDL Trados Studio.

В рамках міжнародної співпраці між Ягеллонським університетом та Прикарпатським національним університетом викладачі кафедри Н. Телегіна та Е. Мінцис проводили семінари з сучасної американської літератури та стилістики, а викладачі кафедри методики викладання англійської мови і прикладної лінгвістики Ягеллонського університету А. Ніжегородцев, М. Клебан та Р. Шіндлер ділились професійним досвідом в межах програми міжнародного обміну. Доценти кафедри О. Білик, Н. Пилячик і О. Троценко проводили лекції для магістрів першого та другого років навчання Інституту англійської філології Ягеллонського університету.

Факультет іноземних мов є учасником спільного проекту Британської Ради в Україні та Міністерства освіти і науки України “Шкільний вчитель нового покоління”. Проект стартував у квітні 2013 року та спрямований на оновлення змісту та підходів до мовної та методичної підготовки майбутнього вчителя іноземних мов у вищих навчальних закладах країни. Програма є інноваційною, студенто-центричною, орієнтованою на формування як спеціальних, так і загальних компетентностей, які необхідні сучасному вчителю іноземної мови. З 1 вересня 2016 року розпочалося пілотування Програми в 10-ти університетах, серед яких – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.  Одним з тренерів проекту є доцент кафедри англійської філології Ігор Романишин. В рамках проекту з 2016 по 2019 рік викладачі кафедри англійської філології проходили стажування на літніх та зимових школах професійної майстерності. Докладну інформацію про нову Програму підготовки вчителя англійської мови можна отримати на офіційному сайті проекту «Шкільний вчитель нового покоління»: http://ngschoolteacher.wix.com/ngscht

Індивідуальний грант для стажування у Віденському університеті отримала доцент кафедри англійської філології Н.С. Гошилик. Завідувач кафедри англійської філології, доктор філол. наук, проф. Я. Бистров проходить планове стажування в Інституті гуманітарних наук (м. Відень, Австрія). Кафедра англійської філології приймає стипендіатів Програми імені Фулбрайта, які займаються дослідницькою та асистентською роботою за програмою U.S. Student Program / English Teaching Assistantship (ETA). На запрошення кафедри англійської філології науковці Програми імені Фулбрайта проводять інтерактивні лекції, семінари та воркшопи.