Svitlana Yatsiv

PhD,

Associate Professor

Google Scholar

ORCID

ResearchGate

 

Tab titlePublicationsCourses TaughtContacts

Education:

1993 – Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Work Experience:

 • 2004 – English Instructor of Department of English Philology
 • 2012  – Associate professor of English Philology Faculty of Foreign Languages

Scientific Training:

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Department of Philology and Translation (2016).

British Council 2017

British Council Ukraine, Lviv, 2018.

 1. Onishchuk, I., Bidyuk, N., Doroshenko, T., Zastelo, O., Kokhanovska, E., Yatsiv, S., & Ishchuk, N. (2021). Foreign Language Education in Eastern Europe in the Historical and Postmodern Discourse . Postmodern Openings, 12(3), 107-120. https://doi.org/10.18662/po/12.3/330 (Scopus)

 2. Яців С.О. Розвиток лексичної компетенції учнів в процесі вивчення англійської мови: речення-формули. Міжнародна науково-практична конференція «Викладання іноземних мов в Україні досвід і виклики», ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ). Івано-Франківськ (21-22 березня) 2019.
 3. Яців С.О. Риторизація початкової мовної освіти: теоретичний і практичний виміри/ С.О. Яців // Дрогобич: Молодь і ринок №10 (177). – Жовтень 2019.
 4. Яців С.О. Типові помилки студентів під час перекладу наукових текстів та робота над їх усуненням/ С.О. Яців // Електронний науковий періодичний журнал «Modern engineering and innovative technologies». – Випуск 9. – Німеччина, Карлсруе. – 2019.
 5. Яців С.О. Формування мовленнєвої культури студентів-першокурсників у ракурсі викликів сьогодення/ С.О. Яців // Дрогобич: Молодь і ринок №11 (178). – Листопад 2019.
 6. Яців С.О. «Мирослав Стельмахович як класик української педадогічної науки другої половини XX – початку XXI сторіч» (до 85-річчя від дня народження вченого / С.О. Яців // Херсон.
 7. Yatsiv S.O. (2019). Myroslav Stelmakhovych – a classic of Ukrainian pedagogical science of the second half of the 20th – the beginning of 21st centuries (devoted to the 85th birthday of a scientist). Kherson .
 8. Yatsiv S.O. (2019) . Rhetorization of elementary language education: theoretical and practical aspects. Drohobych: The Youth and Market .
 9. Yatsiv S.O. (2019). The typical students’ mistakes during the translation of scientific texts and work on their elimination. Ph. D; Associate Professor. (Vols.9). Karlsrue, Germany .
 10. Yatsiv S.O. (2019). The development of students’ lexical competence in the process of English studying: sentence-formulas. International scientific-practical conference “Teaching foreign languages in Ukraine: experience and challenges” Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Ivano-Frankivsk (21-22 march)
 11. Yatsiv S.O. (2019) . Developing speech culture of freshman students in the view of today’s challenges. Drohobych: The Youth and Market. Vol.11(178).
 12. Савчук Б., Білавич Г., Власій О., Яців С.       Проблема самоосвіти майбутнього викладача вищої школи в рецепції української педагогічної думки.  Молодь і ринок. Науково-педагогічний журнал .Дрогобич. 2019. №12 (179)
 13. Яців С.  Веляник Ю.Формування іншомовної  комунікативної  компетентності  студентів  як  необхідна   умова  їхньої  професійної  підготовки  за  умов  закладу  вищої  освіти. Молодь і  ринок. – 2021. №3(189). с.41-45.

 14. Яців С. Веляник Ю. Комунікативно-риторичний  аспект  підготовки  майбутнього  вчителя  англійської  мови. Молодь  і   ринок. 2021. №16. с.142-147.
 15. Методичні  аспекти  процесу  формування   іншомовної компетентності майбутніх  вчителів англійської  мови (у контексті Загальноєвропейських  рекомендацій). Молодь і  ринок. 2021. №7/193 с. 108-113.

 16. Ihor Romanyshyn,  Svitlana Yatsiv.     The method of forming    Junior High School EFL learner’s  competence in listening to and reading texts.    Mountain School of Ukrainian Carpaty.   2022. №26 с.122.  (Фахове видання)

 17. Ihor Romanyshyn, Svitlana Yatsiv,Yulia Demchuk. The Method of Ensuring Equal Participation of Students during group work in the Crisis of the Covid-19 Pandemic. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National university.Vol.10 №1(2023), 61-75.

Practical Grammar 1st year

Terminology 4th year

English as the Second Foreign Language 1st year Master’s

English as the Second Foreign Language 2st year Master’s (1st term)

Methods of Teaching English 3rd year

Syllabi “English as the Second Foreign Language” download

Syllabi “Final Certification of the Second Foreign Language” download

Self-study

Practical Grammar download

ESFL download