Svitlana Yatsiv

PhD,

Associate Professor

Google Scholar

ORCID

ResearchGate

 

Tab titlePublicationsCourses TaughtContacts

Education:

1993 – Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Work Experience:

 • 2004 – English Instructor of Department of English Philology
 • 2012  – Associate professor of English Philology Faculty of Foreign Languages

Scientific Training:

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Department of Philology and Translation (2016).

British Council 2017

British Council Ukraine, Lviv, 2018.

 1. Яців С.О. Фахова компетентність педагога як один з напрямів освітньо-виховного простору в Карпатському регіоні / С.О. Яців // Гірська школа українських Карпат: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток освіт-ньо-виховного простору в Кар-патах в умовах глобалізації: стан, проблеми, перспективи” (Івано-Франківськ, 9-11жовтня 2008 р). – № 4-5. – 2008-2009. – С. 295-297.
 2. Яців С.О. Теоретичні засади формування кооперативних умінь майбутніх вчителівпочаткової школи у процесі професійної діяльності / С.О. Яців // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгома-нова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання: Збір-ник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – Вип. 18. – С. 117-123.
 3. Яців С.О. Роль текстів у вивченні іноземної мови /  С.О. Яців // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань. – 2012. – Вип. 42. – 4(1). – С. 126-131.
 4. Яців С.О. Використання проектної методики у вивченні іноземної мови / С.О. Яців // Збірник наукових праць Волинсь-кого національ-ного університет-ту імені Лесі Українки. – Луцьк. – 2012. – Вип. 14. – С. 203-205.
 5. Яців С.О. Розвиток лексичної компетенції учнів у процесі вивчення англійської мови / С.О. Яців // Збірник наукових праць Донецького національного університету. – Донецьк. – 2012. – Вип. 11. – С. 212-230.
 6. Яців С.О. Дидактичні особливості лексики сучасної англійської мови / С.О. Яців // Науковий журнал Чорноморського держ. Університету імені Петра Могили. – Миколаїв. – 2012. – Вип. 43. – С. 39-46.
 7. Яців С.О. Стилістичні та прагматичні особливості формування англійського речення / С.О. Яців // Психолінгівстика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький. – 2012. – Вип. 12. – С. 227-232.
 8. Яців С.О. Дидактичні особливості лексики сучасної англійської мови / С.О. Яців // Науковий журнал Чорноморського державного університету імені Петра Могили. – Миколаїв. – 2012. – Вип. №43. – С. 39-46.
 9. Яців С.О. Використання комп’ютерних технологій для інтенсифікації процесу навчання англійської мови студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів (інженерних факультетів) / С.О. Яців // Наукові праці Камʼянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Камʼянець-Подільський. – 2013. – Вип. 32. – Т.1. – С. 250-255.
 10. Яців С.О. Психолого-педагогічні засади впровадження інтерактивних технологій у навчально-вихований процес ЗОШ гірського регіону / С.О. Яців // Гірська школа українських Кар-пат. Науково методичний журнал № 10. – 2013 р. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника. 2013.- С. 152-157.
 11. Яців С.О. Інтерактивні технології у системі формування кооперативних умінь / С.О. Яців // Навчально – методичний посібник (для  спеціальності ”Початкове навчання”. – Умань : ПП Жовтий,2011. – 60 c.
 12. Яців С.О. Основи кооперативного навчання / С.О. Яців // Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий Дім ”Слово”, 2011. – 114 с.
 13. Яців С.О. Основи кооперативного навчання / С.О. Яців // Навчальна програма курсу. –  Умань: ПП Жовтий, 2011. – 26 с.
 14. Яців С.О. Педагогічні технології в початковій школі / С.О. Яців // Навчальна програма курсу. –  Умань: ПП Жовтий, 2011. -38 с.
 15. Яців С.О. Практикум з англійського термінознавства / С.О. Яців // Івано-Франківськ: Місто — НВ, 2012 — 41 с.
 16. Яців С.О. Термінологія: завдання та запитання для самостійної роботи / С.О. Яців // Івано-Франківськ: Місто — НВ, 2012 — 24 с.
 17. Яців С.О. Лексико-граматичний довідник для студентів І-го року навчання англійської мови як другої іноземної / С.О. Яців // Івано-Франківськ: Місто — НВ, 2012 — 136 с.
 18. Яців С.О. Збірник навчально-розвивальних ігор для використання на уроках англійської мови / Упорядники І. М. Романишин, С. О. Яців. – Івано-Франківськ, 2014. – 58 с.
 19. Яців С.О. Збірник текстів з перекладу / С.О. Яців. – Івано-Франківськ, Місто-НВ. – 2014. – 76 с.
 20. Яців С.О. Розвиток лексичної компетенції учнів в процесі вивчення англійської мови: речення-формули. Міжнародна науково-практична конференція «Викладання іноземних мов в Україні досвід і виклики», ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ). Івано-Франківськ (21-22 березня) 2019.

Practical Grammar 1st year

Terminology 4th year

English as the Second Foreign Language 1st year Master’s

English as the Second Foreign Language 2st year Master’s (1st term)

Methods of Teaching English 3rd year

Syllabi “English as the Second Foreign Language” download

Syllabi “Final Certification of the Second Foreign Language” download

Self-study

Practical Grammar download

ESFL download