Andrii Tron

PhD,

Associate Professor

ORCID

WoS

Google Scholar

 

 

ProfilePublicationsCourses TaughtContacts

Associate Professor at English Philology Department, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine

Scientific Degree:
PhD in PhilologyScientific and Professional Training:
«Professional Training of a Modern Philologist: the Use of European Practices in the Education System of Ukraine» held at Polonia University in Czestochova, the Republic of Poland (October 25 – December 5, 2021). Certificate № FSI-250576- Cz). ECTS credits: 6 (180 hours).

  1. Тронь А. А., Бедзюк Д. В. Актуалізація концепту “ТРИВОГА” у сучасній англійській мові. Молодий вчений. Філологічні науки. №11 (75). 2019. С. 184–190. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-40
  2. Тронь А. А., Дерев’янко О. А. Однократні та багатократні дієслівно-іменникові сполучення типу to give a smile у романі У. Лавендер “Тільки Джейн”. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім “Гельветика, 2020. Вип. 31. Том 1. С. 327–332.
  3. Тронь А. А., Дерев’янко О. А. Дистанційне навчання як альтернатива заочній формі навчання для студентів-філологів факультету іноземних мов // Перспективні інформаційно-освітні технології : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції: ПГУ ім. Т.Г. Шевченка, 23.06. 2021 (електр. вид.). Молдова, 2021. С. 103–107.
  4. Тронь А. А., Дерев’янко О. А. Предикати примусу як засіб категоричного волевиявлення у семантико-синтаксичній структурі речення. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: серія “Філологія”. Острог: Вид-во НаУОА, 2021. Вип. 11 (79). С. 222–225.
  5. Chervinska, I., Derevianko, O., Chervinskyi, A., Tron, A., Atamaniuk, Y. (2021). The cult of health philosophy in traditional culture of the inhabitants of the Ukrainian carpathians’ mountainous regions. Amazonia Investiga, 10(44), 138–148 DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2021.44.08.13 (Web of Science).
  6. Тронь А. А., Дерев’янко О. А. Предикати дебітивності як засіб впливу на громадську свідомість американської нації у політичному дискурсі Дж. Байдена. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Т. 32 (71). №4. 2021. Ч. 1. С. 129–134.
  7. Tron, A., Derevianko, O., Zhumbei, M., & Shpilchak, L. (2022). Light Verb Constructions as Means of Expressing Semelfactive/Multiplicative Meanings in J.K. Rowling’s Discourse (on the basis of novels ‘Harry Potter and the Sorcerer’s Stone’ and ‘Harry Potter and the Chamber of Secrets’). Amazonia Investa, 11(50), 43–54. DOI: 10.34069/AI/2022.50.02.5 (Web of Science).
  8. Tron, A. Derevianko, O. Echoic Verbs as Means of Expressing Semelfactive/Multiplicative Meanings in Contemporary English. Studies About Languages, No. 40 (2022), 34–48. DOI: https://doi.org/10.5755/j01.sal.40.1.30163 (Scopus).
  9. Тронь А.А. Новітні методи навчання іноземних мов майбутнього фахівця-філолога в освітній системі України // Professional training of a modern philologist: European practices in the education system of Ukraine. Chestochova, Poland, 2021. C. 240–243.

Practical Course of English for the 3rd year students
Practical Course of English for the 4th year students
Practical Grammar for the 2 nd year students
Country Studies for the 2 nd year students
Variants of the English Language in Sociolinguistic Context for the 2 nd yearstudents