Ihor Romanyshyn

 

PhD,

Associate Professor

 

Tab titlePublicationsCourses TaughtContacts

Personal Data:

Born: 3 June 1969 in Bolekhiv, Ivano-Frankivsk oblast, Ukraine

Citizenship: Ukrainian

Marital Status: married since 1999 to Ruslana Romanyshyn (PhD, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine)

Children: Yuliia (2000), Olha (2007).

Education:

1986-1994 – student of the Faculty of Romance-Germanic Philology at Vasyl Stefanyk Precarpathian University, Specialty – “Language and Literature (English)”

Scientific Degrees:

Associate Professor of the English Philology Department, Diploma, 2002

PhD in Pedagogy, 1999, Volodymyr Hnatiuk Ternopil National Pedagogical University, Ukraine (thesis “The Formation of Moral Attitudes of Teens in the Conditions of a Micro Society”; Principal Supervisor – Doctor of Psychology, Prof. Lidiia E. Orban)

Employment:

English Philology Department, Foreign Languages Faculty, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Associate Professor,  2001 – present

English Instructor, 1994–2001

Research Interests:

Pedagogy, Language Education, Methods of Foreign Language Teaching

Current Research:

Postdoctoral Thesis “Theoretical and Methodological Fundamentals of Forming Control and Assessment Competency in Pre-Service Foreign Language Teachers”

Teaching:

Courses at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine:

– Methods of Teaching English as a Foreign Language for the 2nd , 3d & 4th year students

International English Exams for the Master’s students of English, German and French Philology Departments

– Practical Course of English for the Master’s students

Supervision:

 • The scientific supervisor of students’ course papers and bachelor theses;
 • Leadership of the problem group “Scientific and practical issues of the formation of methodological competency of the pre-service foreign language teacher”

Scientific and Professional Training:

Norwich Institute of Language Education (Norwich, UK, 2014)

Institute of World Languages (Tashkent, Uzbekistan, 2013)

London Metropolitan University (London, UK, 2012),

Kyiv National Linguistic University (Kyiv, Ukraine, 2010-2011)

Volodymyr Hnatiuk Ternopil National Pedagogical University (Ternopil, Ukraine, 2010)

Yurii Fedkovych Chernivtsi National University (Chernivtsi, Ukraine, 2005)

 

Other Professional Training:

80-hour online course Prometheus “Countering and preventing bullying (harassment) in educational institutions” (26.03.2020); 18-hour program of distance training “I do it this way” on the organization of distance learning by means of “G Suite for Education” (Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Department of Mathematics and Informatics and Teaching Methods) (22-27.04.2020);  60-hour online course Prometheus “Educational tools for critical thinking” (05.04.2020); 60-hour online course Prometheus “Media Literacy for Educators” (05.04.2020); 12-hour online course Future Learn “Language Assessment in the Classroom”, British Council (04.06. 2020); 20-hour online course “Exam Strategies From A to Z”, British Council (25.10.2020)

British Council Ukraine-IATEFL Ukraine Summer/ Winter Professional Development School (2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), 30-hour training within the framework of the MoPED project (2019), Сamp L.E.A.D University, Volodymyr Hnatiuk Ternopil National pedagogical University (2019); E-moderator Essentials: Synchronious e-moderating (British Council, 2015); Special Educational Needs On-line Course (British Council Ukraine, 2015); Teaching English e-Moderators Course (British Council Turkey, Istanbul, 2010); Professional Development (Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2010); Learning Technologies for the Classroom (British Council Ukraine, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2009); Training of Test Item Writers (Ukrainian Centre for Education Quality Evaluation-USETI, Kyiv, 2008-2009); Training of Ukrainian Specialists in Language Testing and Assessment (British Council Ukraine, Kyiv, 2006-2007), English for Specific Purposes (British Council Ukraine, Lviv, 2005), New Methods and Practices of TESOL (Lesia Ukrainka Volyn State University (Lutsk, Ukraine, 1996).

Administrative Job:

Coordinator of the joint project of the British Council Ukraine and the Ministry of Education and Science of Ukraine “New Generation School Teacher” (2015-present)

The Scientific Secretary of the Scientific Council of the Foreign Languages Faculty of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (2009-2011)

Head of the International Relations Department, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (2002-2006)

Deputy Dean, Foreign Languages Faculty, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (2000-2002).

Membership:

ATFL-Ukraine (since 2018).

Teacher Training:

Courses at Ivano-Frankivsk Regional INSETT Institute:

-Teaching English as a Foreign Language

-Continuing Professional Development

Languages: Ukrainian (native), English (fluent), Russian (fluent), German (speak and read).

Computer Skills:

Profound knowledge of Microsoft Office programs, Moodle and Adobe Connect learning/teaching platforms.

Publications:

The number of published works – 71, including 44 articles and abstracts, 1 dictionary, 25 manuals.

Chief Editor of the International Conference Proceedings “Teaching Foreign Languages in Ukraine and Beyond: Best Practices and Challenges,” March 21-22, 2019, Ivano-Frankivsk: NAIR, 320 s. ISBN 978-966-2716-34-4

Main Publications (2015-2020) (transliterated):

 • Ihor Romanyshyn. Teacher educator’s perceptions of the ELT Methodology course content sufficiency: action research / Osvitni obrii. Тom 50. №1(2020). 102-110.
 • Typova prohrama “Metodyka navchannya anhliysʹkoyi movy”. Osvitniy stupinʹ bakalavra. (2020). [Core Curriculum.  English  Language Teaching Methodology. Bachelor’s Level]. Ivano-Frankivsk: NAIR. 126 с.
 • Ihor Romanyshyn. Zmist, formy ta metody navchannya kursu “Principles of Communicative Language Teaching” / Vykladannya inozemnykh mov v Ukrayini ta za yiyi mezhamy: dosvid i vyklyky. Materialy mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, Ivano-Frankivsʹk, 21-22 bereznya 2019 r. / vidp. red. I.M. Romanyshyn; Prykarpat·sʹkyy natsionalʹnyy universytet imeni Vasylya Stefanyka. Ivano-Frankivsʹk: NAIR, S. 235-238.
 • Ihor Romanyshyn. Pre-service English teacher training reform project in Ukraine: assessment for learning and of learning / “Inspiring Professional Excellence in Teaching Languages”, symposium proceedings (4 ; 2018 ; Chisinau). IV International spring symposium proceedings “Inspiring Professional Excellence in Teaching Languages”, March 16th-17th, 2018 / sci. com.: Anca Cehan [et al.] ; org. com.: Viorica Cebotaroş [et al.]. Bălţi : S. n., 2018 (Tipogr. “Indigou Color”). Pp. 173-186.
 • Romanyshyn I.M. Reformuvannya systemy otsinyuvannya metodychnoyi pidhotovky shkilʹnoho vchytelya anhliysʹkoyi movy novoho pokolinnya: hlobalʹnyy i lokalʹnyy konteksty / Profesiyna pidhotovka fakhivtsiv u vymiri novykh osvitnikh realiy: materialy Vseukrayinsʹkoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi z mizhnarodnoyu uchastyu, Ivano-Frankivsʹk, 11-12 zhovtnya 2018 r. / Uporyad. Humenyuk I.V., Dzhus O.V., Kucherak N.V., Trush N.V., Paska T.V., Sydoryk YU.R. – Élektronni dani. (Obʺyem: 8,9 Mb). Ivano-Frankivsʹk: NAIR, 2018. CH. 1. S. 363-372.
 • Romanyshyn. Theoretical and practical aspects of monitoring the quality of future foreign language teachers’ training // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, V (59), Issue: 134, 2017. P. 41–44.
 • Romanyshyn I.M. Do problemy kontrolyu navchalʹnykh dosyahnenʹ studentiv z kursu «Metodyka vykladannya inozemnykh mov u zahalʹnoosvitnikh navchalʹnykh zakladakh» / Suchasni doslidzhennya z linhvistyky, literaturoznavstva i mizhkulʹturnoyi komunikatsiyi (ELLIC 2017) : materialy IU Mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi / vidp. red. N.YA. Yatskiv; Prykarpat·sʹkyy natsionalʹnyy universytet imeni Vasylya Stefanyka. Ivano-Frankivsʹk: Vydavetsʹ Kushnir H.M., 2017. S. 270–276.
 • Romanyshyn I.M. Testuvannya yak instrument monitorynhu yakosti pidhotovky maybutnikh uchyteliv anhliysʹkoyi movy / Suchasni doslidzhennya z linhvistyky, literaturoznavstva i mizhkulʹturnoyi komunikatsiyi (ELLIC 2016) : materialy III Mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi / vidp. red. YA. T. Bylytsya, O. YA. Ostapovych : Prykarpat·sʹkyy natsionalʹnyy universytet imeni Vasylya Stefanyka. – Ivano-Frankivsʹk: TOV «VHTS «Prosvita», 2016. S. 457–461. Zbirnyk navchal’no-rozvyval’nykh ihor dlya vykorystannya na urokakh anhliys’koyi movy. –Ivano-Frankivs’k, 2014. – 58 s.
 • English Punctuation: Theory and Practice: navchal’nyy posibnyk. Vyd. 3: dop. – Ivano-Frankivs’k : PP “Simyk”, 2015. –  114 s.
 • Teoretychni aspekty pidhotovky maybutn’oho uchytelya inozemnykh mov do realizatsiyi kontrol’no-otsinyuval’noyi kompetentnosti / Visnyk Zhytomyrs’koho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka. Pedahohichni nauky. Vypusk 3 (81). – Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I.Franka, 2015. – S.108–114.

Methods of Teaching English as a Foreign Language for the 2nd , 3d & 4th year students

International English Exams for the Master’s students of English, German and French Philology Departments

Practical Course of English for the Master’s students

Syllabi:

 • Methods of Teaching English as a Foreign Language download
 • English Punctuation download
 • Language Testing and Assessment download
 • Practical Course of English download
 • Course Paper in ELT Methodology  download
 • Attestation (English and ELT Methodology) download
 • Teaching Practicum (methodological) download
 • Teaching Practicum (pedagogical) download