Olga Trotsenko

PhD,

Associate Professor

 

Tab titlePublicationsCourses TaughtContacts

Associate Professor at English Philology Department, Foreign Languages Faculty, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine

Scientific and Professional Training:

Successfully completed  In-Service Professional Development Course for University Teachers of English at the Vasyl Stefanyk Precarpathian National University organized within the framework of the New Generation School Teacher project. – Ivano-Frankivsk, October 2014-August 2015.

Professional training at Jagiellonian University, Kraków(November 2017)

Successfully completed PRESETT Teacher Development Courseat the Teacher Development Winter School jointly organized by the British Council Ukraine and IATEFL Ukraine (21-27 January  2017)

Conducted the demo lessonTeaching Listening: Purposes for Listening at the IV International Spring Symposium Inspiring Excellence in Teaching Languages, held at Alecu Russo Balti State University, Moldova (March 16-17, 2018).

Successfully completed Trainer Development Course designed and delivered by the British Council Ukraine with in the framework of the New Generation School Teacher project (16 – 21 January 2019)

  1. Троценко О.Я. Методологічні орієнтири професійної підготовки вчителів іноземної мови для початкової ланки освіти// Педагогіка і психологія професійної освіти: Науково-методичний журнал. – Львів, 2008. – №1. – С.64-73. 
  2. Троценко О.Я. Особливості особистісно-професійного становлення майбутнього вчителя іноземної мови // 1020-річчя історії шкільної освіти в Україні: традиції, сучасність, перспективи: Міжнародна науково-практична конференція: збірник матеріалів/ Редкол. : В.О.Огнев’юк, Л.Л.Хоружа та ін. – К. : КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2009. – С.144-147.
  3. Троценко О.Я. Компетентнісний підхід до професійної підготовки вчителя іноземної мови початкової школи // Обрії: Науково-педагогічний журнал. – Івано-Франківськ, 2010. – №2(31). – С.51-52.
  4. Троценко Ольга. Особливості використання інтернет-технологій у процесі навчання іноземної мови// Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. / Гол. ред. Ямчинська Т.І. – 14 квітня 2016р. – Вінниця: ФОП      Корзун Д.Ю., 2016. – С.164-166.
  5. Троценко О.Я. Лексично-граматичні особливості ділової англійської кореспонденції// Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників філологічних наук: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 26-27 лютого 2016 року. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2016. – С.69-71.
  6. Малишівська І.В., Троценко О.Я. Екзистенціалістська модель дійсності у творах українських письменників початку XX століття / І.В.Малишівська, О.Я. Троценко// Прикарпатський вісник НТШ.Слово. – 2018. – №4 (48) – С.222-232.
  7. Olga Trotsenko, Olha Bilyk. Teaching psychological aspects of foreign language learning//Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 21-22 березня 2019 р. –м.Івано-Франківськ. – С.288-290.
  8. Пилячик Н.Є., Троценко О.Я. Особливості функціонування епітетів у художньому та кінодискурсах (на основі роману Джоан Роулінг “Harry Potter and the prisoner of Azkaban”)/ Н.Є.Пилячик, О.Я.Троценко// Південний архів. Випуск 79. Серія : “Філологічні науки”. Херсон,  2019. С. 24-28.
  9. Blyzniuk T., Trotsenko O.  Electronic educational resources as a means of formation of digital competence of primary school students in the process of online and offline education. Гірська школа Українських Карпат. Випуск №22., 2020. С. 175-182.
  10. Olga Trotsenko, Olha Bilyk, Nataliia Pyliachyk. ICT as a tool for reducing anxiety in pre-service foreign language teachers’ practicum. Information Technologies and learning tools. Vol 78 № 4, 193 – 2020. Web of S

Practical Course of English 2ndyear

Practical Course of English as a Second Foreign Language 2ndyear

Methods of Teaching English as a Foreign Language 2nd year

Syllabus “Methods of Teaching English as Foreign Language”  download

Self-Study

Self-study PCE 2nd year

Self-syudy PCESL 2nd year