Пилячик Наталія Євгенівна

кандидат філологічних наук,

доцент, заступник декана

факультету іноземних мов

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Посада: доцент кафедри англійської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук (Київ, 2015)

Наукові інтереси:
Когнітивна лінгвістика

Контрастивна лінгвістика

Лінгвокультурологія

Додаткова інформація:
Заступник декана ФІМ  з виховної роботи з 2010 року.

Автор понад 20 наукових і навчально-методичних праць.

Здійснює наукове керівництво магістрантами за спеціальностями 10.02.04 – германські мови та 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.

Засновник волонтерської групи студентів «Феї ідуть до малят» з 2012 року.

Стажування:

  • Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника (науковий семінар за сприяння British Council ” Learning Technologies for the Classroom”, 2009);
  • PRESETT Teacher Development Course (Summer School, The British Council Ukraine) 05-12 July, 2015.
  • семінар професійної майстерності “Session Planning and Materials Development” в рамках проекту Шкільний вчитель нового покоління, який здійснює Міністерство освіти і науки України та Британська Рада в Україні (21-27 січня 2018, м. Львів), 30 год.;
  • семінар професійної майстерності “Trainer Development” в рамках проекту Шкільний вчитель нового покоління, який здійснює Міністерство освіти і науки України та Британська Рада в Україні (16-21 січня 2019, м. Львів), 40 год.
  • Нарвський Коледж Тартуського університету, MultiEd ERASMUS+, Естонія, 2020

 

З 2010 року на факультеті проводиться активна діяльність спільно із професорсько-викладацьким складом, профкомом та сенатом студентів:

Листопад-грудень 2010-2014рр. – «Андріївські вечорниці»;

Листопад-грудень 2010-2015рр. – благодійні ярмарки: продаж смаколиків власного виробництва з акцентом на особливостях кухні Великобританії, Німеччини, Франції;

Квітень  2012-2014рр. – благодійні ярмарки «Одягни дитину до Великодня»;

Жовтень 2014р. – благодійний ярмарок в холі університету «Твоя праця – допомога АТО»;

Листопад 2015р. – благодійний ярмарок в холі університету «Феї ідуть до малят».

Листопад 2013-2015рр. – розпродаж «Н-ок» на факультеті.

Виручені кошти спрямовані на придбання одягу для воїнів АТО (2014р.), а також на подарунки сиротам Перегінської загальноосвітньої спеціальної школи-інтернату (2011-2015рр.).

1. Пилячик Наталія. Особливості лексичного вираження концепту “thunderstorm” (на матеріалі іменників сучасної англійської мови) // Науковий вісник ЧНУ : збірник наукових праць. – Вип. 430 : Германська філологія. – Чернівці:ЧНУ, 2009. – С. 187 – 198.

2. Пилячик Наталія. Лексикографічна еволюція дефініцій концепту “storm” як спосіб вираження суб’єктивності (на матеріалі англійської мови) // Методологічні проблеми сучасного перекладу / Матеріали VІІІ Міжнародної науково-методичної конференції (23 – 25 січня 2009 року). – Суми : Вид-во СумДу, 2009. – С.121 – 130.

3. Пилячик Наталія. Семантична лакунарність у процесі вербалізації концептів “fog” та «туман» в англійській та українських мовах // Семантика мови і тексту : Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ : Видавець Третяк І.Я., 2009. – С. 254 – 256.

4. Пилячик Наталія. Суб’єктивне та об’єктивне у лексико-семантичній структурі слова “STORM” : на матеріалі англомовних словників // Вісник Житомирського державного університету. – Житомир, ЖДУ. – 2010. – С. 188 – 191.

5.Пилячик Наталія. Вербалізація концепту ЯВИЩА ПРИРОДИ лексичними засобами сучасної англійської мови // Наукові праці ЧДУ імені Петра Могили. Філологія. Мовознавство. (Науковий збірник включено до переліку ВАК України). 25 травня 2010 рік.

6. Nataliya Pyliachyk. Semantic Groups of the Semantic Field “The Environment” in Modern English // Communication in the Global Age. Celebrating Ten Years of Development and Success : conference abstracts. – Львів : ПП ”Марусич”, 2005. – С. 110-111.

7. Пилячик Наталія. Моделювання лексико-семантичного поля «RAIN» в сучасній англійській мові. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2013) : матеріали Міжнародної наукової конференції, Івано-Франківськ, 13 березня 2013 р. / відп. ред. Я.В. Бистров; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2013. – 292с.

8. Пилячик Н.Е. Лексико-семантическая организация субконцептов «STORM», «THUNDER», «LIGHTNING» в английском и украинском языках : сопоставительный аспект // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – № 3 (93). – Курск, 2014. – 270с.

9.Pyliachyk N. Semantic-cognitive Objectification of the Frame Concept in the English and Ukrainian Languages. Presentation thesis of International сonference “The Theory and the Practice of the Modern Science”. – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2015. – P. 15–18.

10. Pyliachyk N. Semantic-Cognitive Objectification of the Concept NATURAL PHENOMENA in the English Language. Linguistic and Functional Features of Lexicon and Differentiation Methods for Teaching Foreign Languages (December, 10). – Chisinau, 2015. – P. 24–28.

11. Пилячик Н.Є. Номінація явищ природи в англомовній картині світу. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції ELLIC 2016 – м. Івано-Франківськ, ТОВ «ВГЦ «Просвіта», 2016. – С. 187–190.

12. Пилячик Н.Є. Семантичні та концептуальні ознаки номінативного макрополя «Knowledge» у романі Джека Лондона «Мартін Іден» Матеріали міжнародної науково-практичної конференції – м. Львів, «Логос», 2016. – С. 28–31.

13. Пилячик Н.Є. Структурно-семантичні особливості концепту TEACHER в англомовному кіно дискурсі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції – м. Львів, «Логос», 2016. – С. 37–41.

14. Пилячик Н.Є. Номінація явищ природи в англомовній картині світу. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції ELLIC 2016 – м. Івано-Франківськ, ТОВ «ВГЦ «Просвіта», 2016. – С. 187–190.

15. Пилячик Н.Є. Моделювання фреймового концепту ЯВИЩА ПРИРОДИ в англомовній картині світу. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури» (01-10 лютого 2016 р. ) – Житомир, 2016. – С. 17–19.

16. Pyliachyk N. The EU and Brexit Concepts in the British Political Discourse: Cognitive Approach. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (Scientific edition. Series of Social and Human Sciences): Philology. – Vol. 3, No. 4, 2016 – P. 27–33.

17. Пилячик Н.Є. Номінація явищ природи в англомовній та україномовній картинах світу: концептуальний аспект. International research and practice conference “Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine”: Conference proceedings (April 28-29). – Lublin, 2017. – P. 183–187.

18. Пилячик Н.Є. Моделювання фреймового концепту ЯВИЩА ПРИРОДИ у рамках когнітивної лінгвістики. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури» 08-12 лютого 2017 р. – Житомир, 2017. – С. 18–20.

 19. Пилячик Н.Є. Семантико-когнітивна об’єктивація фреймового концепту ЯВИЩА ПРИРОДИ в англійській мові. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка 7-11 лютого 2018 р. / За ред. доц. В. В. Жуковської. – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2018. – С. 14–18.

20. Пилячик Н.Є. Лексико-стилістичний аналіз роману Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і в’язень Азкабану». Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний вимір філологічних наук», 20-21 липня 2018р. – Львів «Логос», 2018. – С. 93–98.

21. Пилячик Н.Є. Особливості використання стилістичних засобів у музичному дискурсі. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний вимір філологічних наук» 20-21 липня 2018р. – Львів «Логос», 2018. – С. 88–93.

22. Пилячик Н.Є. Семантико-когнітивні особливості концепту ГРОЗА в англійській та українських мовах. Прикарпатський вісник НТШ Слово. 4(48) –2018. – С. 67–75.

23. Пилячик Н.Є. Особливості використання бінарних темпоральних опозицій у передвиборчому дискурсі. Прикарпатський вісник НТШ Слово. 4(48) – 2018. С. 410–419.

24. Pyliachyk N. Metaphorisation of BREXIT in modern political discourse. Advanced Education, 10, 118–126. DOI: 10.20535/2410-8286.127267. Web of Science

25. Olga Trotsenko, Nataliia Pyliachyk, Olha Bilyk. ICT as a tool for reducing anxiety in pre-service foreign language teachers’ practicum. Information Technologies and learning tools. Vol 78 № 4, 193 – 2020. Web of Science

Навчально-методичні посібники:

1.  Артиш О. О., Білик О. І., Пилячик Н. Є. Developing Listening Skills. Teacher’s Book. – Івано-Франківськ: НАІР, 2012. – 100 с.

2. Артиш О. О., Білик О. І., Пилячик Н. Є. Developing Listening Skills. Student’s Book.- Івано-Франківськ: НАІР, 2012. – 100 с.

Основна іноземна мова (2 та 3 курс)

Практична граматика

Лінгвокультурологія

Методика навчання основної іноземної мови (Teaching Writing in Context, Teaching Vocabulary and Grammar in Context)

Силабус навчальної дисципліни “Навчальна лінгвістична / перекладознавча практика” ОР Бакалавр завантажити

Самостійна робота

самостійна робота з ОІМ 2 курс

самостійна робота з ПГ 2 курс

самостійна робота з ОІМ 3 курс